Duivendrecht

Uit rekeningen van het jaar 1343 blijkt dat er vanuit Duivendrecht vis en ganzen aan het grafelijk hof werden geleverd. De oorsprong van de naam Duivendrecht is nog altijd niet bekend.

De gemeente werkt samen met verschillende belanghebbenden aan de verbetering van het dorpshart van Duivendrecht. Duivendrecht zal voor haar huidige én toekomstige bewoners en bezoekers een levendig en vitaal dorpscentrum worden. Voor de uitvoering van het project is het dorpshart in twee deelgebieden verdeeld: de Zonnehof en het Dorpsplein. In de Zonnehof zijn nieuwe woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte in fases opnieuw ingericht. Het Dorpsplein is in 2016 vernieuwd en opgeleverd. Het Dorpshuis heeft daarin een centrale functie. In het Dorpshuis zit de openbare bibliotheek en houden verschillende maatschappelijke organisaties hun spreekuur en organiseren activiteiten. Adres Dorpshuis: Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht.

Spreekuur Zorgadviespunt: Inloopspreekuur in het Dorpshuis iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Voor vragen en advies over uw persoonlijke situatie kunt u ook dagelijks telefonisch contact opnemen met het Zorgadviespunt op (020) 496 21 21 (maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur) of per e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.

Mantelzorg spreekuur: Elke woensdagochtend van 9.00 tot 14.00 uur in De Brede HOED; D.J. den Hartoglaan 8, 1111 ZC in Diemen. U kunt ook mailen naar: info@markant.org.

Financieel Café: Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis in Duivendrecht. In verband met Corona kunt u hier voorlopig uitsluitend op afspraak terecht. Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks van 09.00 tot 12.30 bellen met telefoonnummer (020) 5 430 430 optie 4.

Spreekuur Huiselijk Geweld: Vanwege de coronamaatregelen is het inloopspreekuur in het Dorpshuis Duivendrecht tijdelijk gesloten. De hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling blijft telefonisch bereikbaar op (06) 25 66 12 73.

Voor een actueel overzicht van activiteiten kunt u terecht op de website van Coherente.

Nieuws & Activiteiten