Uitkering voor ouderen

AOW is een basisuitkering voor ouderen. Iedereen in Nederland bouwt AOW op. Met welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Krijgt u AOW maar heeft u weinig andere inkomsten? Bijvoorbeeld omdat u geen volledige AOW krijgt? Of wanneer uw partner nog geen AOW ontvangt en het gezinsinkomen te laag is. Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Dit is een aanvullende bijstandsuitkering die zorgt dat u genoeg geld heeft om van te leven. Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Website
www.svb.nl/aio

Sociale Verzekeringsbank - AOW

Website
www.svb.nl/aow


Misschien gaat u scheiden of samenwonen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de SVB.

Sociale Verzekeringsbank - wijziging doorgeven AOW

SVB – wijziging doorgeven AIO


Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, geef dit dan door aan de gemeente. Let op dat u de wijziging binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet.

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website. Geef in ieder geval de volgende wijzigingen door: Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind; Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen; Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie; Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts; Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d; Verhuizen; Ziekte.

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand in Ouder-Amstel


Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere kosten heeft. U heeft zelf te weinig inkomen om deze kosten te betalen. In de gemeente Ouder-Amstel kunt u, onder andere, de volgende kostensoorten aanvragen:

 • Kosten voor huishoudelijke- of gezinshulp;
 • Kosten bewindvoering;
 • Kosten van de advocaat en de griffiekosten;
 • Overige kosten.

Medische kosten worden meestal niet vergoed. De Wlz en de ziektekostenverzekering met een aanvullende verzekering vergoeden alle noodzakelijke kosten. Met een minimuminkomen kunt u deelnemen aan de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente.

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Het gaat erom wat u nodig heeft. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. Kijk voor uitleg op de website van de gemeente. Geef het geld nog niet uit. Wacht op de beslissing van de gemeente.

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand in Ouder-Amstel

Gemeente Ouder-Amstel - bijzondere bijstand


Als u een bijstandsuitkering heeft bent u verplicht om de Nederlandse taal voldoende te kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. Door een bewijsstuk te laten zien, kunt u aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Een bewijsstuk is bijvoorbeeld een diploma of certificaat van een Nederlandstalige opleiding die u heeft gevolgd of een diploma van een inburgeringstraject. Kunt u geen bewijs laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst, dan nodigt de gemeente u uit om een taaltoets te doen. Bij een taaltoets doet u een aantal oefeningen. Die zijn bedoeld om te testen of u de Nederlandse taal voldoende beheerst. De toets wordt afgenomen door een docent met een diploma Nederlands taalonderwijs. De toets wordt beoordeeld op een vooraf vastgestelde manier. De toets bestaat uit:

 • Een leesopdracht met vragen;
 • Een schrijfopdracht;
 • Een luisteroefening met vragen;
 • Een gesprek met andere deelnemers van de toets en/of een docent.

Ook voor de bijstandsuitkering is het belangrijk dat u uw Nederlands verbetert. Als u dit niet doet, kunt u een lagere uitkering krijgen! Het is zelfs mogelijk dat u na een jaar helemaal geen uitkering meer krijgt. Dit gebeurt als u lange tijd weigert om uw Nederlands te verbeteren, of hiervoor niet uw best wilt doen. Er kan een reden zijn waarom u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst en hierin ook niet beter kunt worden. Bijvoorbeeld omdat u een beperking hebt. Als wij vaststellen dat u uw Nederlands echt niet kunt verbeteren, verlagen wij uw uitkering niet! Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website.

Gemeente Ouder-Amstel - de Nederlandse taal leren


U maakt bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld:

 • gemeente
 • Rijksoverheid
 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank
 • schuldhulpverlener

Een besluit kan gaan over zorg die u heeft aangevraagd of over geld. Een besluit ontvangt u altijd in een brief. In de brief staat ook hoe u bezwaar maakt. Of kijk op de website van de organisatie.

Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt. In de brief met het besluit staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u. U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Nationale Ombudsman.

Voor juridisch advies kunt u (gratis) terecht bij de rechtswinkel van Coherente. Kijk op de website voor informatie.

Heeft u weinig inkomen en dringend juridische hulp nodig? Neem contact op met Sociaal Verhaal.

Coherente

 

Activiteitenlocaties:

  \t
 • Bindelwijk Koningin Julianalaan 16 1191 CD
 • \t
 • Ouderkerk aan de Amstel
 • \t
 • Dorpshuis Dorpsplein 60 1115 CX Duivendrecht

http://hulpwijzerouder-amstel.nl/sdu/werken-en-leren/leren/bijscholen

Bezoekadres
Diedrick van Haarlemstraat 3
1191 AX Ouderkerk aan de Amstel

Postadres
Postbus 63
1190 AB Ouderkerk aan de Amstel

E-mailadres
info@coherente.nl

Telefoonnummer
020 496 36 73

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555

Sociaal Verhaal - rechtshulp door vrijwilligers

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 9.00 uur - 17.00 uur


Het kan zijn dat u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit doet u op de website van de gemeente.

Misschien bent u niet tevreden over de levering van een product. Ook dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie (zorgaanbieder of leverancier) waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in bij deze organisatie Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Gemeente Ouder-Amstel - klacht indienen

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking.

Bezoekadres
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam

Website
www.meeaz.nl

E-mailadres
informatie@mee-az.nl

Telefoonnummer
020 512 72 72

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555