Uitkering bij werkloosheid

Als u werkloos wordt (vanuit een baan in loondienst) kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij UWV. Lees alles over de voorwaarden op de website van UWV.

Stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Mogelijk heeft u recht op:

  • IOW-uitkering: een uitkering voor werkloze ouderen. U vraagt de IOW-uitkering aan bij UWV.
  • IOAW-uitkering: een uitkering voor ouderen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. U vraagt de IOAW-uitkering aan bij de gemeente.
  • Bijstandsuitkering: een uitkering voor als u niet genoeg geld heeft om rond te komen en geen recht heeft op een andere uitkering. Bijstand vraagt u aan bij de gemeente.
  • IOAZ-uitkering: een uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die te weinig verdienen met hun bedrijf en ermee willen stoppen. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. Let op: doe de aanvraag voordat u stopt met het bedrijf.

Lees meer over deze uitkeringen op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - bijstandsuitkering

UWV - kan ik een WW-uitkering krijgen?

Rijksoverheid - uitkering oudere werklozen


De bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is tijdelijk. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg geld verdient. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Of u bijstand krijgt en hoe veel hangt af van de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bijstand vraagt u aan bij UWV of bij uw gemeente.

U kunt op Werk.nl direct een uitkering aanvragen met uw DigiD. Heeft u geen computer of computerervaring dan kunt u voor hulp een afspraak maken bij het Financieel Café in het Dorpshuis in Duivendrecht. Het Financieel Café is elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend. Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur telefonisch contact opnemen via (020) 5 430 430 en kies dan optie 4.

Twee keer per jaar worden door het Rijk nieuwe bijstandsnormen vastgesteld. De bijstandsnormen kunt u terug vinden op de website van de Rijksoverheid. De normen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon.

Als u een bijstandsuitkering heeft, bent u verplicht om de Nederlandse taal voldoende te kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven. Dit vergroot uw kansen op het vinden van betaald werk. Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool.

De gemeente beoordeelt of uw taalniveau voldoende is. Wanneer dit nog niet het geval is, bekijkt een medewerker van de gemeente samen met u met u wat u kunt doen om uw taalniveau te verbeteren.

Er kan een reden zijn waarom u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst en hierin ook niet beter kunt worden. Bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft. Als de gemeente vaststelt dat u uw Nederlands echt niet kunt verbeteren, dan krijgt u hiervoor een vrijstelling.

 

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand in Ouder-Amstel

Gemeente Ouder-Amstel - bijzondere bijstand

Rijksoverheid - bijstandsuitkering


Misschien heeft u recht op een Bbz-uitkering. Dit is een bijstandsuitkering die u maximaal 12 maanden ontvangt om uw inkomen aan te vullen. Een Bbz-uitkering is meestal een lening. Houd er dus rekening mee dat u het bedrag moet terugbetalen.

Bent u tussen de 55 jaar en de pensioenleeftijd? En wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u er te weinig mee verdient? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt de uitkering aan voordat u gestopt bent met uw bedrijf. De IOAZ-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet voldoen aan de sollicitatieplicht.

Lees meer over de Bbz en IOAZ op de website van de Rijksoverheid.

U vraagt deze uitkeringen aan bij de gemeente. Kijk op de website voor meer informatie.

Gemeente Ouder-Amstel - IOAW en IOAZ

Gemeente Ouder-Amstel - Bbz

Rijksoverheid - Bbz


Misschien gaat u samenwonen, krijgt u een kind of gaat u een opleiding doen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan UWV of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van UWV of neem contact op met de gemeente.

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand in Ouder-Amstel

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand voor zelfstandigen

UWV - Wijzigingen doorgeven


Als u een vergoeding voor uw vrijwilligerswerk krijgt, moet u dat opgeven bij de Belastingdienst. Of u belasting moet betalen, hangt af van de hoogte van de vergoeding. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de regels.

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan eerst toestemming aan uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV. Het vrijwilligerswerk mag er niet voor zorgen dat u niet meer beschikbaar bent voor een betaalde baan.

Ook een vergoeding moet u melden bij uw contactpersoon bij de gemeente of bij het UWV. De vergoeding kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees meer op de website van UWV.

Lees meer over vergoedingen voor vrijwilligerswerk op Vrijwilligerswerk.nl.

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand in Ouder-Amstel

Gemeente Ouder-Amstel - bijstand voor zelfstandigen

UWV - vrijwilligerswerk met een uitkering

Belastingdienst - vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk.nl - vergoedingen voor vrijwilligers