Uw welzijn op de werkvloer

Traditioneel gezien was de werkgever de baas. De werknemer mochten bij wijze van spreke blij zijn dat ze mochten werken. Problemen in de privésfeer werden niet gedeeld op de werkvloer en een werknemer moest wel echt héél ziek zijn voor hij wat medeleven van zijn werkgever mocht verwachten. Tijden veranderen echter en inmiddels is die traditionele manier van werken eigenlijk achterhaald.


De waarde van de werknemer

Steeds meer werkgevers zijn zich bewust van de waarde van hun medewerkers. Zonder hen kan het bedrijf immers niet draaien. Het is dus belangrijk om je medewerkers te koesteren en zorg te dragen voor een werkvloer waar veiligheid en welzijn een grote rol spelen. Wat betreft veiligheidsmaatregelen die het risico op bedrijfsongevallen te verkleinen, zijn we in de meeste gevallen goed op weg. 


Angst en schaamte

Toch blijkt dat veel werknemers nog steeds aangeven het gevoel te hebben dat zij niet de vrijheid voelen om hun werkgever te informeren wanneer het niet goed met ze gaat. Ze schamen zich of zijn bang dat het negatieve consequenties heeft voor hun contract. Dat wordt helaas ook nog te vaak bevestigd wanneer een manager na een ziekmelding dagelijks belt om te vragen wanneer de medewerker weer aan de slag kan.


Veiligheid is meer dan een rookmelder

Hoe ervaart u dat? Heeft u het gevoel dat u op begrip van uw werkgever mag rekenen, wanneer u zich mentaal of fysiek niet goed voelt? Veiligheid op de werkvloer is namelijk meer dan rookmelders en veiligheidshelmen. Het is ook de veiligheid om uzelf te mogen zijn en in vertrouwen te kunnen uiten hoe het met u gaat. Als u het gevoel heeft dat hiervoor bij uw bedrijf geen ruimte voor is, kan dat ertoe leiden dat u door spanningen of te hoge werkdruk ziek wordt.


Gezonde medewerkers vergroten het succes

Daarom is het belangrijk dat werknemers zich hierover uitspreken. Jongere werknemers (de zogenaamde Millennials) doe dit vaak al. Sterker nog, zij letten bij hun sollicitatie niet alleen op het salaris maar ook op de voorzieningen die een werkgever aanbiedt om hun gezondheid te waarborgen. Bij de oudere generatie zit de lijfspreuk ‘niet praten, maar poetsen’ er nog flink ingebakken. Dat is jammer want niet alleen is het voor uzelf belangrijk om mentaal en fysiek gezond te zijn, maar ook voor uw werkgever. Er is namelijk in diverse studies aangetoond dat gelukkige en gezonde medewerkers productiever zijn en meer gemotiveerd om aan het werk te gaan. Gelukkige en gezonde medewerkers kunnen dus het succes van een onderneming vergroten. Wat wil een werkgever nu nog meer?!  

Bespreek dit eens met u collega’s en ook met het hoofd Personeelszaken of HR-manager. Kijk samen wat er al goed geregeld is en wat er beter kan. Een gezonde en veilige werkomgeving bouwt u samen.