Hulp bij onderwijs

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp.nl en Ecio.nl.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat aan mensen met een beperking. Dit heet cliëntondersteuning. Samen met een medewerker kijkt u wat nodig is zodat u zelf weer verder kunt. Ook mensen om u heen, uw netwerk of de mantelzorg kunnen cliëntondersteuning aanvragen.

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking.

Bezoekadres
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam

Website
www.meeaz.nl

E-mailadres
informatie@mee-az.nl

Telefoonnummer
020 512 72 72

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Website
www.ecio.nl

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Regelhulp - studeren met ondersteuning


Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget krijgen. Dat is geld voor het volgen van een opleiding. Het STAP-budget vraagt u aan bij UWV. Kijk op de website Rijksoverheid - STAP-budget voor meer informatie.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Op de website Leeroverzicht.nl staat veel informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Gemeente Ouder-Amstel - individuele studietoeslag

Postadres
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Telefoonnummer
020 496 21 21

Doorzaam scholingsvoucher

DUO

Website
www.duo.nl

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren


Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de websites Opleiding & Beroep en Leeroverzicht.nl.

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf