Jeugdhulp regelen

Wanneer jongeren en opvoeders er zelf met hulp van de omgeving niet uitkomen dan biedt de gemeente passende hulp aan. Jongeren en opvoeders krijgen op die manier altijd de hulp die bij hen past. Snel en dicht bij huis. Zo kunnen alle kinderen in Ouder-Amstel veilig en gezond opgroeien.

Contact

Voor vragen en advies over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met het Zorgadviespunt Ouder-Amstel. Telefoon (020) 496 21 21 (maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur). Of per e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl. Vanwege de coronamaatregels is er geen inloopspreekuur.

Specialistische jeugdhulp

Als uw kind specialistische jeugdhulp nodig heeft, dan zal de klantmanager samen met u een plan opstellen. Dit noemen we een perspectiefplan. Behalve uw contactgegevens staat ook in het plan wat uw situatie is, welke vragen er zijn en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. U bepaalt zelf, eventueel met ondersteuning van een klantmanager, welk resultaat u wil behalen. De afspraken die u met de gemeente maakt worden ook opgenomen in het plan.

Met het plan kunt u naar een zorgaanbieder. Bekijk hiervoor het overzicht op ikzoekjeugdhulp.nl.

Extra ondersteuning

Wilt u extra advies of (onafhankelijke) ondersteuning? Kijk dan op: Cliëntondersteuning.

Verwijsindex (MULTIsignaal)

Het komt voor dat meerdere hulpverleners betrokken zijn bij hetzelfde kind of jongere, of bij hetzelfde gezin. Dat weten zij niet altijd van elkaar. Om te zorgen dat ze niet langs elkaar heen gaan werken en hun werk op elkaar af kunnen stemmen is er de verwijsindex. In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTlsignaal.

De gemeente Ouder-Amstel werkt ook met MULTlsignaal: een contactsysteem. Het helpt de professionals om elkaar snel en makkelijk te vinden. Hulpverleners en andere professionals zijn wettelijk verplicht de verwijsindex te gebruiken als zij zorgen hebben over het welzijn van een kind tussen 0 en 23 jaar. Op multisignaal.nl/voor-ouders/ vind u meer informatie over MULTIsignaal en een filmpje met uitleg.

Veiligheid

Maakt u zich zorgen over uw veiligheid of die van uw kinderen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel. 0800-2000 (24 uur per dag) of ga naar: Veilig Thuis.nl.

Gemeente Ouder-Amstel - jeugdhulp

Telefoonnummer
020 496 21 21

Ik zoek Jeugdhulp

Ikzoekjeugdhulp.nl helpt ouders, jongeren en professionals bij het vinden van passende specialistische jeugdhulp. De site is speciaal ontwikkeld voor gezinnen, verwijzers en jeugdhulporganisaties uit de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Rijksoverheid - soorten jeugdhulp


Neem contact op met het Zorgadviespunt Ouder-Amstel. Samen met u en uw kind bekijken ze welke hulp het beste is.

Ik zoek Jeugdhulp

Ikzoekjeugdhulp.nl helpt ouders, jongeren en professionals bij het vinden van passende specialistische jeugdhulp. De site is speciaal ontwikkeld voor gezinnen, verwijzers en jeugdhulporganisaties uit de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Bezoekadres
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

Postadres
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Telefoonnummer
020 496 21 21


Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. Dit kan op 2 manieren:

 • Zorg in natura: de gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u het geld krijgt.

Regelhulp - pgb voor jeugdhulp


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? De gemeente kan u helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning. In een keukentafelgesprek bekijkt u samen wat u nog zelf kan doen of regelen en wat u nodig heeft. De gemeente besluit op basis van dit gesprek welke ondersteuning u krijgt. Maak een afspraak met het Zorgadviespunt (ZAP) van de gemeente om te bespreken of en welke ondersteuning u nodig heeft.

Wilt u onafhankelijke hulp bij het vinden van de juiste ondersteuning? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Bent u mantelzorger en op zoek naar de juiste hulp? Neem dan contact op met één van de twee mantelzorgorganisaties die in de gemeente Ouder-Amstel actief zijn.

Ook kunt u een mantelzorgmakelaar inscahkelen. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking.

Bezoekadres
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam

Website
www.meeaz.nl

E-mailadres
informatie@mee-az.nl

Telefoonnummer
020 512 72 72

Regelhulp - cliëntondersteuning

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning


De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) helpt u bij vragen of klachten. De hulp is altijd gratis.

De vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies
 • geeft antwoord op vragen en legt uit hoe de hulpverlening werkt
 • vertelt over de rechten en keuzes die u heeft
 • gaat samen met u op zoek naar oplossingen bij problemen in de hulpverlening
 • kan helpen met het schrijven van een klachtenbrief of meegaan naar gesprekken

U kunt ook contact opnemen met het Juiste Loket. Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich niet geholpen voelen door instanties en zorgloketten.

Juiste Loket

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis. Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Website
www.akj.nl

E-mailadres
info@akj.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

 • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
 • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
 • informatie over de behandeling
 • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.


Doe mee met trainingen over (positief) opvoeden van uw (puber)kind of laat uw kind meedoen met een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Met deze trainingen krijgen u en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief opvoeden. Inwoners uit de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen deze trainingen volgen.

Hoe vergroot ik als ouder/verzorger:

 • Het zelfvertrouwen of de weerbaarheid van mijn kind?
 • Hoe kan ik gewenst gedrag stimuleren en hoe ga ik om met ongewenst gedrag?
 • Hoe ga ik om met een conflict met mijn puber?
 • Hoe kan ik mijn kinderen helpen tijdens de echtscheiding?
 • Hoe leer ik om gaan met lastig gedrag van mijn kind en hoe kan ik dat op een positieve manier beïnvloeden?
 • Zijn er handige opvoedtips die mij kunnen helpen?
 • U of uw kind kan meedoen met een training die het beste bij uw kind past.

Daar leert uw kind:

 • Hoe kan ik voor mezelf opkomen?
 • Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?
 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik omgaan met boosheid?
 • Hoe kan ik initiatieven nemen?
 • Hoe kan ik mijn faalangst verminderen?

Cursusaanbod

Inwoners uit de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen trainingen volgen. U en/of uw kind kan gratis deelnemen. In 2021 volgt er een nieuw trainingsaanbod.