Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, gedragsproblemen of omdat de school ver weg is. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers.

Om in aanmerkingen te komen voor het Leerlingenvervoer moet uw kind in ieder geval woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel. Daarnaast gelden een aantal andere voorwaarden:

  • Uw kind is jonger dan 9 jaar en zit op het speciaal (basis) onderwijs dat zich op meer dan 6 kilometer van de woning bevindt;
  • Uw kind is 9 jaar of ouder, zit op het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en kan vanwege zijn/haar beperkingen niet zelfstandig met fiets of openbaar vervoer naar school reizen.
  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop uw kind is aangewezen kan de ondersteuning bieden die noodzakelijk is of de school biedt een gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
  • Een vergoeding voor het vervoer per fiets;
  • (Aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen het vervoer naar basis onderwijs en vervoer naar voortgezet onderwijs.

Het kan zijn dat u een deel van de kosten van het vervoer zelf moet betalen. Voor meer informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente.

 


In principe doet u voor elk nieuw schooljaar een nieuwe aanvraag tenzij de gemeente een indicatie afgeeft langer die langer dan één schooljaar geldig is.

U kunt met of zonder DigiD leerlingenvervoer aanvragen. Hierbij moet u een Schoolverklaring toevoegen.

Voor meer informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gemeente Ouder-Amstel - leerlingenvervoer

Bezoekadres
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Website
www.ouder-amstel.nl/leerlingenvervoer
E-mailadres
gemeente@ouder-amstel.nl
Telefoonnummer
020 496 21 21

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit doet u op de website van de gemeente.

Misschien bent u niet tevreden over de levering van een product. Ook dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie (zorgaanbieder of leverancier) waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in bij deze organisatie Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Gemeente Ouder-Amstel - klacht indienen

Website
www.ouder-amstel.nl/Klacht_indienen

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking.

Bezoekadres
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
Website
www.meeaz.nl
E-mailadres
informatie@mee-az.nl
Telefoonnummer
020 512 72 72

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555