Dakloos

Maatschappelijke opvang is onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen (onvoldoende of beperkte zelfredzaamheid) krijgen in de maatschappelijke opvang een persoonlijk traject dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het hoofd. Het traject is gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en zo mogelijk uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding.

Gemeente Ouder-Amstel heeft de uitvoering van Maatschappelijke Opvang overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Bij het bepalen of een inwoner uit Ouder-Amstel in aanmerking komt voor opvang regels van de gemeente Amsterdam van toepassing. 

Er zijn twee soorten opvang; dagopvang en nachtopvang.

Bij de dagopvang kunt u overdag binnenlopen. Hier kunt u eten, koffiedrinken, een praatje maken, douchen of uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Zoals een postadres of het aanvragen van een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

In de nachtopvang kunt u douchen, eten en slapen. De nachtopvang is 's avonds en 's nachts open maar overdag gesloten. Kijk op de website van de gemeente Amsterdam voor opvangadressen.

Of neem contact op met het Zorgadviespunt van de gemeente Ouderkerk aan de Amstel.

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Bezoekadres
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Postadres
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Website
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
E-mailadres
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
Telefoonnummer
020 496 21 21

Gemeente Amsterdam - daklozenopvang

Website
www.amsterdam.nl/daklozenopvang

Maatschappelijke opvang is onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen (onvoldoende of beperkte zelfredzaamheid) krijgen in de maatschappelijke opvang een persoonlijk traject dat hen helpt een stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het hoofd. Het traject is gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en zo mogelijk uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding.

Gemeente Ouder-Amstel heeft de uitvoering van Maatschappelijke Opvang overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Bij het bepalen of een inwoner uit Ouder-Amstel in aanmerking komt voor opvang regels van de gemeente Amsterdam van toepassing.

De opvang is altijd tijdelijk. Samen met een begeleider van de opvang maakt u een plan om weer zelfstandig te gaan wonen. Hij of zij kan u ook helpen met het oplossen van schulden of andere problemen. En met het zoeken naar werk.

Kijk op de website van de gemeente Amsterdam waar u terecht kunt voor hulp. Of neem contact op met het Zorgadviespunt van de gemeente Ouderkerk aan de Amstel.

Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)

Bezoekadres
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel
Postadres
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Website
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
E-mailadres
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
Telefoonnummer
020 496 21 21

Gemeente Amsterdam - daklozenopvang

Website
www.amsterdam.nl/daklozenopvang

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit doet u op de website van de gemeente.

Misschien bent u niet tevreden over de levering van een product. Ook dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie (zorgaanbieder of leverancier) waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in bij deze organisatie Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

U vindt een cliëntondersteuner via MEE Amstel en Zaan.

Gemeente Ouder-Amstel - klacht indienen

Website
www.ouder-amstel.nl/Klacht_indienen

MEE Amstel en Zaan

Ondersteuning bij leven met een beperking.

Bezoekadres
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
Website
www.meeaz.nl
E-mailadres
informatie@mee-az.nl
Telefoonnummer
020 512 72 72

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555