Inclusiviteit, het is overal

Sinds enkele jaren hoort u veel over inclusiviteit; het is in het nieuws, de politiek praat er over en misschien wordt het onderwerp ook bij u op de werkvloer besproken. Maar wat het nu preciés betekent, is vaak erg moeilijk te omschrijven. Als u het niet weet, is dat helemaal niet erg, want u bent niet de enige. Maar inclusiviteit is wel belangrijk. In dit artikel leest u wat inclusiviteit nu precies is, waarom het zo belangrijk is, en hoe u kunt bijdragen aan een inclusieve samenleving.
 

Inclusiviteit is dus… 

Inclusie is het tegenovergestelde van discriminatie. In een inclusieve samenleving heeft iedereen gelijke rechten en wordt niemand buitengesloten. Inclusiviteit is het streven naar gelijke kansen. Gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen, maar ook voor homo- en heteroseksuelen. Of voor Joodse en Islamitische mensen. Kortom, inclusiviteit streeft naar gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, ras, seksuele geaardheid of beperkingen.  


Van onbewust naar bewust

Bijna iedereen sluit wel eens andere mensen uit. Meestal gebeurt dat zonder dat we ons daar bewust van zijn. Denk bijvoorbeeld aan het openhouden van een deur voor een vrouw, maar niet voor een man. Dit soort handelingen zijn gekoppeld aan waarden, vooroordelen of aannames. Zo kunt u ervan uitgaan dat uw (klein)zoon heteroseksueel is en uit interesse vragen of hij al een vriendinnetje heeft. Terwijl hij misschien helemaal niet op vrouwen valt. Zelfs als het u niet uitmaakt of hij op mannen of op vrouwen valt, geeft u met deze vraag onbedoeld het signaal dat een heteroseksuele relatie ‘normaal’ is. Dit kan uw (klein)zoon erg kwetsen.
 

Wat kunt u doen 

In het dagelijks leven is inclusief gedrag vaak te herkennen in kleine gebaren of momenten. Zoals bij het aanspreken van een groep. Waarschijnlijk begint u met “Welkom dames en heren”, terwijl u beter kunt beginnen met “Welkom iedereen”. Op deze manier verwelkomt u ook de mensen die zich niet identificeren als man of vrouw. Al lijken deze kleine gebaren onbelangrijk, ze kunnen toch veel betekenen voor iemand.  


Aan de slag!  

Nu u weet hoe inclusief gedrag eruitziet, kunt u misschien beter inclusief gedrag herkennen. Kijk eens naar uw gedrag van afgelopen week en evalueer of u zich inclusief gedroeg. Het belangrijkste bij inclusiviteit is het tonen van begrip en respect. Wanneer u de volgende keer iemand ontmoet die een beetje anders is dan u, ga hier dan begripvol en respectvol mee om.  

Inclusiviteit is belangrijk omdat het de basis vormt voor een maatschappij waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt en waar iedereen zichzelf durft te zijn. Een inclusieve maatschappij begint bij u. Als u inclusief handelt en denkt, kunt u mensen in uw omgeving laten merken dat ze gewaardeerd worden.